Leden administratie & Contributie

Home / Leden administratie & Contributie

Lid worden?

Ben je geïnteresseerd om te volleyballen bij VCE/PSV? Dan mag je natuurlijk eerst een paar keer komen kijken om te zien of het bevalt. Stuur een mail voor meer informatie naar secretaris Yolande Coelen via secretaris@vcepsv.nl, zij zorgt ervoor dat je mail bij de juiste persoon komt. Afhankelijk van je voorkeuren en spelniveau word je dan uitgenodigd om een paar keer mee te trainen met een passend team. Bevalt het goed, dan vragen we je het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar Astrid Pessers via ledenadministratie@vcepsv.nl. Zie voor de financiële details en administratie de informatie op deze pagina.

Wijzigingen doorgeven

Wijziginen in je persoonsgegevens kun je door geven aan Astrid Pessers via ledenadministratie@vcepsv.nl

Contributie

Het volleybalseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Afhankelijk van het aantal keren trainen kent de vereniging kent de volgende contributie:

Seizoen 2021-2022 Contributie
Senioren Nevobo 2 x trainen EUR 513
Senioren Nevobo 1 x trainen EUR 364,-
Meetrainen senioren 2x trainen EUR 372,-
Meetrainen senioren 1x trainen EUR 223,-
Jeugd 2x trainen EUR 336,-
Jeugd 1x trainen EUR 234,-
Meetrainen jeugd 2x trainen EUR 262,-
Meetrainen jeugd 1x trainen EUR 160,-
CMV 2x trainen EUR 262,-
CMV 1x trainen EUR 160,-
Midweek EUR 223,-
Midweek 2x trainen EUR 318,-
Eénmalige korting terugkerende studenten EUR 100,-

De contributiebedragen kunnen jaarlijks worden aangepast nadat de Algemene Ledenvergadering van VCE/PSV in het najaar van ieder kalenderjaar hiertoe heeft besloten op voorstel van het bestuur. Het eenmalige inschrijfgeld per nieuw lid bedraagt € 10,00. Het inschrijfgeld wordt bij de 1e betaling van de contributie afgeschreven.

Jeugd Sport Fond / Stichting Leergeld

In Eindhoven bestaat de mogelijkheid voor leden van 4 t/m 18 om de contributie door de Stichting Leergeld te laten betalen. Dit is mogelijk als het netto besteedbaar (gezins) inkomen vergelijkbaar is met het hoogte van een bijstandsuikering of maximaal 120% daarvan. Kijk voor meer informatie op de website www.leergeld.nl.

Contributie Betaling

Leden machtigen de penningmeester van de vereniging VCE/PSV middels het inschrijfformulier om het verschuldigde bedrag in 2 termijnen te incasseren. Vooraf wordt medegedeeld welk bedrag wanneer van uw rekening zal worden afgeschreven. De eerste termijn zal in augustus, de tweede termijn in januari geincasseerd worden. Verder kunnen eventuele overige bedragen zoals jeugdkamp, TOP training en trainingsshirts en CMV-shirts geïncasseerd worden door middel van de verstrekte machtiging.

Wordt men in de loop van het seizoen lid, dan wordt de contributie naar rato berekend. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is de contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen.

Aangevraagde spelerskaarten worden bij de respectievelijke Nevobo-leden in rekening gebracht, ook als zij geen gebruik van deze spelerskaart maken.

Wat te doen bij afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van blessure, ziekte, zwangerschap of stage, neemt het lid zelf contact op met de penningmeester. Er kan dan evt. een korting op de contributie afgesproken worden in overleg met Astrid Pessers, de 2e penningmeester ( Penningmeester2@vcepsv.nl).

Afmelden

Om je af te melden als lid stuur je een brief of een e-mail naar het secretariaat van de vereniging:
Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is de contributie verschuldigd tot aan het einde van het lopende seizoen. Opzegging van het lidmaatschap aan het einde van het seizoen dient te gebeuren voor 1 juli. CMV leden kunnen zich echter ook gedurende het seizoen afmelden. Ze betalen dan de lopende maand. Daarna vervalt de contributieplicht.